„გავიგუდეთ“ პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის სხდომას დაესწრო