„დაბალემისიიანი მობილობის გამოწვევები და პერსპექტივები საქართველოში“ – ზეპირი მოსმენა