სამართლებრივი ბრძოლა სუფთა ჰაერისთვის გერმანიასა და ბელგიაში