ბავშვობაში ისეთ გარემოში ცხოვრება, სადაც მაღალია ჰაერის დაბინძურება, ზრდასრულობაში გავლენას ახდენს ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე