ბრიტანეთში ჰაერის დაბინძურება გოგონას სიკვდილის მიზეზი გახდა