ადამიანთა უფლება – იცხოვრონ უსაფრთხო, სუფთა, ჯანსაღ და მდგრად გარემოში