რუსთავი – კორელაცია სასუნთქი სისტემის დაავადებებსა და ჰაერის დაბინძურებას შორის