შპს „ფერო ელოის ფროდაქშენი” (ყოფილი „ნიკა 2004“) – ძირითადი მონაცემები