შპს “ემ ენ ქემიკალ ჯორჯია” და შვილობილი კომპანია შპს “სულფეკო”- ძირითადი მონაცემები