ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესების სამოქმედო გეგმის 2022 წლის შუალედური ანგარიში: სამოქალაქო მოძრაობის „გავიგუდეთ“ შეფასება