ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესების სამოქმედო გეგმა – სამოქალაქო მოძრაობის „გავიგუდეთ“ რეკომენდაციები