თბილისის აგლომერაციის ჰაერის გაუმჯობესების სამოქმედო გეგმა – სამუშაო ვერსია