შეხვედრა გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტში