სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში შპს „სტანდარტ ცემენტის“ გზშ ანგარიშის განხილვა გაიმართა