სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში შპს „რუსთავის ფოლადის“ გზშ ანგარიშის განხილვა გაიმართა