სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში შპს „მშენებელი 2004“-ის გზშ ანგარიშის განხილვა გაიმართა