სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში შპს “ლევ 2019”-ის გზშ ანგარიშის განხილვა გაიმართა