სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში შპს „ჯეო ენტერპრაიზის“ სკოპინგის ანგარიშის განხილვა გაიმართა