სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში შპს „აგლომერატის“  გზშ ანგარიშის განხილვა გაიმართა