რატომ უნდა დავესწროთ საჯარო განხილვას 26 ივნისს მერიაში?