რას ნიშნავს და რატომ უნდა დაწესდეს „დატვირთვის ნორმა“?