პასუხი აქციის მოთხოვნებზე: როდის ექნებათ საწარმოებს ფილტრები და თვითმონიტორინგის სისტემა?