„გავიგუდეთ“ შპს “ვივა ცემენტის“ სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვას დაესწრო