“გავიგუდეთ“ შპს „სტანდარტის“ სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვას დაესწრო