„გავიგუდეთ“ შპს „სტანდარტ ცემენტის“ გზშ ანგარიშის საჯარო განხილვას დაესწრო