„ეკო ცენტრის“ აკადემია შპს „სტანდარტის“ გზშ ანგარიშის საჯარო განხილვას დაესწრო