„ეკო ცენტრის“ აკადემია: საინფორმაციო ტური საწარმოო ზონაში