სამოქმედო გეგმის 2021 წლის ანგარიში – პასუხები ჩვენ მიერ დასმულ შეკითხვებზე