რომელ საწარმოებს ეხებათ 2021 წლის ივნისში ამოქმედებული რეგულაციები?