რა გავლენა აქვს და როგორ ამძაფრებს კლიმატის ცვლილება გენდერულ უთანასწორობას?