მივმართავთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, საქართველოს მთავრობას, საქართველოს პარლამენტსა და პრემიერ მინისტრს